cuddle w/ me — vhope

18. dubna 2016 v 18:52 | voskii |  bangtan boys

bts || vhope || oneshot || pwp || 18+

2 328


Líně si pohrával s pramínkem havraních vlasů, zatímco tvář upíral na strop. Hyung. Pravý koutek se mu svévolně vyhoupl nahoru, srdce poskočilo. Hyung, co když... Co když někdo přijde? Ze rtů se vydralo nevinné zahihňání a to už se Hoseok neudržel. Ze zamyšlené tváře se nyní stala typicky usměvavá. Hoseok se líně zvedl na loktech právě v tu chvíli, kdy do místnosti vstoupil Taehyung.

"Tae!" zvolal na něj černovlásek zvesela. Mladší k Hoseokovi zvedl tvář. Inu, moc dlouho mu to nevydrželo a hlavu opět rychle sklopil. "Hy-... Hyung," vydechl mírně překvapeně, oči přikované k zemi. Myslel si, že Hoseok už odešel, a tak byl zaskočen, že tu na něj narazil. Zvlášť po oné noci.

Nervózně přešlápl a dával si dost dobrý pozor, aby očima náhodou nezabruslil k Hoseokovi, který se stále opíral o lokty na bílé pohovce jen pár kroků od něj. Bohužel, Hoseok si hned všiml chlapcova patrného ruměnce ve tváři.
Hyung, prosím, slyšel jej prosebně kňučet v myšlenkách z předešlé noci. "Tae," vyslovil jeho jméno znovu, byť s menším nadšením než napoprvé. Nyní zněl tón jeho hlasu tlumeně, rozněžněle...

Mladším chlapcem projela vlna elektrizujícího mrazíku, vycházejícího z míst podbřišku, konče v temeni hlavy a patách zároveň. Srdce mu bušilo nemilosrdně do žeber a celé jeho tělo polévalo spalující horko. "Pojď ke mně," vybídl jej Hoseok. Samotnému mu bušilo srdce vzrušením, zornice rozšířené coby oči lovce.

Bohužel, Taehyung stál dál na místě, tvář mírně pozvednutou. Hoseokův hlas pro něj byl jako vábítko, horko těžko se mu odolávalo, jenže... Hoseok si hlasitě povzdechl a jedním ladným pohybem se vyhoupl na nohy. "Kdyby tě tak fanoušci viděli," pošeptal mu do ucha, zatímco mu pečlivě obmotával ruce kolem útlého pasu.

Horký dech Taehyunga v uchu zašimral, až musel hlavu s tichým zahihňáním naklonit na stranu. "Takhle je to lepší, hm?" pokrčil černovlásek nohy, aby Taehyungovi viděl do tváře a čelem se o něj opřel. Tak rozpálenou pokožku nečekal, a tak se zprvu zhrozil, jestli není nemocný. Přitáhl si ho k sobě proto blíž, zatímco se mu dál díval do tváře.

"Celý hoříš," vydechl nespokojeně s pobavenými jiskřičkami v očích. Taehyung polkl. Proč se v Hoseokově přítomnosti cítil vždycky takhle? Víčka se mu zachvěla, když se rozhodl svému hyungovi pohled oplatit. Ach, pročíslo mu hrubě všechny dosavadní myšlenky, když se zadíval přímo do temných očí, které jej bez váhání jaly absorbovat přímo do sebe. Ani se nenadál a už cítil Hobiho horký dech na rtech.
Hoseok moc dlouho nečekal než své rty zlehka přiložil na Taehyungovo.

▬▬▬▬▬

Hejno motýlků, které se mu rozletělo v podbřišku, Taehyungovi stále připomínalo, co se událo minulé noci. Jak moc klesl... K čemu ho starší donutil.
Polibek netrval dlouho. Vlastně víc než polibek, to bylo jen jemné otření rtů. I to Hoseokovi stačilo, aby mu mladší hoch zvláčněl v náručí. Propletenými prsty na kostrči si jej proto přitiskl blíže k tělu s drobným úsměvem, když Taehyung více zčervenal pod dotykem Hoseokova klína na svém.

Vážně, tohle štěně..., pomyslel si poraženecky, když začal pomalu couvat k pohovce. Jindy tolik sebevědomý a hravý Tae nyní jen stydlivě mlčel, když jej Hoseokovo tělo zalehlo pod sebou na úzké sedačce, na níž se oba sotva vešli.
"Nepřehnal jsem to včera trochu?" zeptal se tělíčka pod sebou, když si prohlížel odhalený krček posetý několika modřinkami. Taehyung se Hoseokovo značky snažil zamaskovat make-upem a dovolil si říct, že i úspěšně - aspoň se tedy nikdo nezmínil, kdyby mu to nyní starší chlapec nepřipomněl. Pohledem proto střelil k oněm temným očím a věnoval jim ironický úšklebek.

Na chvíli se zase cítil ve své kůži, pokud opominul fakt, že na něm Hoseok ležel, zatímco se svým klínem nenápadně otíral o jeho stehno. Zatnul v něm proto svaly a jemně se proti chlapcovo bokům vybídl. Starší chlapec nebyl jediný, kdo si rád hrál.
"Ale...?" vydal ze sebe Hoseok překvapeně. V očích mu zajiskřilo a rty se zvlnily do hravého úšklebku. Když ty takhle, pomyslel si a víc se natiskl na nabízené stehno. Jakpak se bude jeho milované štěňátko tvářit, když jej posune do, pro něj, neznámé pozice? V hrdle mu ďábelsky zabublalo. Toho si ale Taehyung naštěstí nevšiml, neb hlasitě polkl nad nečekanou reakcí od svého hyunga. Pořád se ale nechtěl vzdát, ne po tom, co mu včera Hoseok provedl. Dneska se sám nastavovat a přímo žebrat o to, aby si jej starší vzal, nebude, dnes ne...

Jal se proto sebrat všechnu svou odvahu, aby se jedním pohybem dostal nad toho nadrženého bastarda a koleno mu, ne příliš šetrně, vklínil mezi nohy a hrubě přitlačil na vzrůstající bouli pod šedými tepláky. Na tváři se mu rozlil triumfální úsměv, když se pod ním Hoseok prohnul a se rtem mezi zuby tlumeně zasténal.

"Tae..." vydechl s křivým úsměvem. Tahle jeho stránka... se mu docela zamlouvala, leč být ten dole vždy odmítal. A i když ze sladkého a stydlivého Taehyunga pokaždé tál a sotva se držel, podobná změna nebyla vůbec na škodu.
"Hm?" broukl mladší chlapec, zatímco si dál nejistě osvojoval pocit kontrolovat a vést situaci. Jistá nadvláda nad svým hyungem mu dělala dobře na ego, zatímco léčila potupu ze včerejšího večera. Odpovědi se však nedočkal. Ani ji nepotřeboval. Pohled na Hoseoka s růží ve tváři, zatímco si jemně masíroval spodní ret zuby a zrychleně dýchal mu stačilo k tomu, aby pochopil. Pomalu polkl nad zjevem, kterého se mu dostávalo, zatímco se snažil ignorovat pohyb ve vlastních kalhotách. Myslí mu běhaly různé myšlenky. Jak to asi skončí, nechá ho, aby...? Nebo si s ním jenom hraje? A co když něco pokazí?

Srdce mu silně bušilo v hrudi a zamrazen v půli pohybu jen vnímal, jak se mu hyung agresivněji otírá a zlehka přiráží o koleno. Nevydržel to.
Koleno nekompromisně vyňal ze stisku Hoseokovo stehen a položil jej na vnější okraj pohovky, zatímco se k chlapci sklonil blíž a zaútočil na jeho vlhké rty. Ucítil, jak se pod ním černovlásek nesouhlasně zavrtěl, zatímco mu jednu ruku přehodil přes krk ve snaze prohloubit polibek a druhou se sám vydal do svých tepláků. Taehyung okamžitě do polibku zavrčel a volnou rukou chytil Hoseoka za zápěstí s nevyřčeným "ani to nezkoušej".

Když se od sebe odtrhli ve snaze nabrat si další kyslík do plic, Hoseok se hluboce zadíval do Taehyungovo očí. "Tae... vykuř mi."

▬▬▬▬▬

"Tae," oslovil znovu chlapce nad sebou, když jeho jedinou reakcí bylo roztřesené nadechnutí. Nemohl jinak než se na mladšího něžně usmát a zvednout se do polosedu. Nyní měl tvář na jeho úrovni. Taehyung jakoby se zasekl.
Měl by Hoseokovi vyhovět? Nebude to ta samá situace jako včera? Neselhal by tak jeho původní plán?

Pomalu se nadechl a pohlédl Hoseokovi do očí. Jemně se na něj usmíval, ruku stále kolem jeho krku, prsty laskajíc značky na krku. Sakra, pomyslel si vzápětí a poraženecky přiťukl své čelo na jeho. Dlaň přiložil na Hoseokovo hruď, vteřinu setrval jen aby mohl na chvíli cítit jeho bušící srdce, a potom jej pomalu zase zatlačil do gauče.

Hoseokův úsměv na tváři se ještě rozšířil, dlaněmi sjíždějíc k Taehyungovým bokům. Chtěl mu vyhrnout tričko, ale to už se chlapec pohnul a mučivým tempem, klínem natisknutým k tělu pod sebou, sjížděl dolů. Na viditelné bouli se zastavil, několikrát se o ni otřel a svou pouť pak ukončil na jeho stehnech. Pohodlně se usadil, snažíc se ignorovat vlastní problém. V tom se Taemu zablýsklo v očích.

"Hoseok hyung," broukl cudně a zpod dlouhých řas upřel svá kukadla na netrpělivý úsměv černovláska. Ach bože, jak trapně se zrovna cítil! "A když ti ho vykouřím... co za to dostanu?" zamrkal na něj nevinně, rukou tisknouc Hoseokovo klín. Boky pod ním mu okamžitě vyšly vstříc, jeho tvář však byla kamenná, stopy po úsměvu tatam. Taehyung se zalekl, udělal snad něco špatně? Nesmí si snad staršího taky dobírat? Stisk povolil.

Černovlásek jej propaloval pohledem, rukou přibližujíc se k té Taehyungovo na svém klíně, aby ji vzápětí uchopil a znovu přitlačil na svou tvrdost, která začala v těsném spodním prádle trpět. S vážným výrazem se pak napřímil: "Udělám ti to tak, že druhý den budeš chodit s obkladem na krku a nějakou dobu si nesedneš."
Taehyung polkl. Vzrušení v klíně vzrostlo a z plic mu unikl roztřesený výdech. Zhrublý hlas, se kterým k němu Hoseok promlouval Taehyunga ujišťoval, že hyung si legraci rozhodně nedělal.

"Tak už dělej!" zakňučel najednou prosebně a víc si natiskl mladšího ruku do klína. Hoseokovo schopnost měnit atmosféru ze vteřiny na vteřinu Taehyunga vždycky ohromovala. Najednou se zase choval jako typický nadržený puberťák, ačkoliv jeho věk byl již dávno za onou hranicí. Taehyung si povzdechl a nejistě se ohlédl ke dveřím než očima spočinul na Hobiho ruce, která tlačila tu jeho ke svému naběhlému klínu. A co teprve on sám? Kašlat na to, ulevil si v duchu a zvedl se ze sedu, vtěsnal se mezi jeho nohy, prsty zahákl za lem volných tepláků a nahnul se pro polibek.

Černovlásek si okamžitě přivlastnil Taehyungovo rty a i když celé jeho tělo volalo po uvolnění, svého přítele líbal pomalu a měkce. Přece jen - dal mu možnost vést, tak ať si sám určí tempo. Dokud může.
Opatrně vzal Taehyungovo spodní ret mezi zoubky a stiskl. Odezvou mu bylo sladké vydechnutí a záhy i spokojené zamručení, když poškozené místečko vsál mezi rty a líně jej ocumlal. Nechtěl spěchat, ale své prohlášení myslel vážně. Těšil se, až si bude moct dopřát Taehyungovo uzounké rozkoše.

Volné ruce bloudily po těle mladšího, mizíc pod látkou trička a laskajíc holou kůži na zádech. Tae se z jeho rtů přesídlil k čelisti, kterou něžně slíbal, k oušku, jehož roztomile vyhlížející lalůček vsál mezi rty a dětsky ožužlal, načež se vydal po odhaleném krku až k vyčuhující klíční kosti. Ani tu nezapomněl provokativně ohryzat a vsát jemnou pokožku do úst a hbitě ji jazykem polaskat. Hoseok se musel nad Taehyungovo péčí usmívat a zadržovat smích, jak jej jeho vlasy šimraly po kůži, zatímco v dlaních masíroval chlapcovo tancem vypracovaný zadeček.

Vlhkými rtíky se hnědovlásek vrátil zpátky k jeho krku, který mu Hoseok ochotně nastavil a jal se na něm zanechat na oplátku taky pár majetnických značek. Citlivou kůži vždy vsál mezi rty, zatímco ji zoubky jemňounce skousl a jazykem následně polaskal. Sem tam Hoseoka kousl doopravdy, když mu jeho nenechavé ruce stiskly zadek až příliš silně, čímž jej akorát provokoval.

Jednou ručkou nepozorovaně vplul pod Hobiho svršek, pohladil jemně vyrýsované svaly na břiše, načež prsty zakotvil u jedné z bradavek. Zlehka přes ni přejel a Hoseok se pod ním okamžitě napnul. Pozvedl jedno obočí, "nevěděl jsem, že jsi tak citlivý, hyung," broukl napůl překvapeně a napůl pobaveně. Hoseok si jen znovu skousl spodní ret a Tae pohyb zopakoval. Cítil, jak bradavka ztvrdla, zatímco ji mnul mezi prsty. Neodolal a znovu se přisál na chlapcův krk, prsty mnouc bradavku druhou.

Věděl, jak nedočkavý a hlavně nadržený Hoseok je, o sobě ani nemluvě. Přistihl se, jak se sám snaží dráždit přes látku kalhot otíráním se o jeho klín. "TaeTae," zahučel Hoseok jako týrané zvíře, "netrap mě." Mladík se ušklíbl. A to co si mi prováděl včera ty, bylo jako co, chtěl zavrčet na odpověď. Místo toho jen znovu promnul jeho bradavku, načež mu chlapec zaskuhral zmučeně do ucha a zavřel oči. Tae na nic nečekal a Hoseokovi překážející tričko jednoduše sundal než na ztvrdlé bradavky zaútočil tentokrát svým jazykem. Několikrát bradavku olízl, pak na ni foukl, načež ji vsál mezi rty a spolu s teplem svých úst a kmitavým jazykem, o ztvrdlý knoflíček přejel párkrát zoubky.

Když Hoseok konečně několikrát zavzdychal a s prosíky žádal Taeho, aby se už konečně posunul trochu dál, mu mladší chlapec vyhověl.
Nevědomky se olízl, když shlížel na Hobiho naběhlý klín, stále se schovávajíc pod látkou tepláků. Jedním pohybem tepláky z Hoseokovo těla sňal, zatímco spodní prádlo nechal na místě. Ten jen kus oblečení skopal z kotníků a víc roztáhl nohy, aby měl Taehyung lepší přístup. Jenže uvolnění nepřicházelo tak, jak si původně přál. Se zatajeným dechem sledoval, jak se Taehyung skláněl k jeho klínu a jak místo toho, aby mu sundal i ten zbytek, jen otevřel pusu a jeho penis vsál dovnitř i s látkou. I to ale stačilo, aby se víc zavrtal do sedačky a tiše vydechl.

Tae se triumfálně usmíval, když jazykem kmital přes látku Hoseokových boxerek. Po nějaké chvilce jej to ale omrzelo, a tak mu se svatozáří anděla konečně sňal i poslední kus oblečení.
Hobiho poté něžně políbil na špičku, druhou rukou ho objímajíc u kořene. Hoseok Taehyunga sledoval zpod řas zastřeným pohledem. Tae na něj stydlivě mrkl než jeho penis pohltil do úst. Známé teplo Hoseoka vyslalo napůl cesty do nebes. Chtěl ho pozorovat; sledovat, jak mizí v té jeho rozkošné pusince, jak kolem něj obepíná rty, saje, hravě kmitá jazykem po celé délce... Nemohl. Už jen při té myšlence měl nutkání vyvrcholit.

Tae po pár táhlých tazích hlavou setrval u špičky, kterou jemně sál a kmital po ni jazýčkem. Na zuby si netroufl, leč chtěl svému hyungovi dopřát exkluzivní péči. Hoseok jen tlumeně vzdychal, prsty vískajíc chlapce ve vlasech. To už jej Taehyung znovu pojal do úst, tentokrát celého, snažíc se potlačit dávivý reflex. Starší cítil svírající se svalstvo a neměl daleko do vrcholu.
Hlasitěji zavzdychal Taehyungovo jméno, rukama tlačíc chlapcovo hlavu blíž ke svému klínu, boky vzpurně narážejíc do náruče tepla a stahů Taehyungovo úst. To, že se chlapec napůl dusil, mu v tuchvíli nijak nevadilo. Jediné co vnímal, byla čirá rozkoš.

Bez varování Taehyungovi vyvrcholil přímo do krku, pevně tisknouc v pěstičkách mladšího vlasy. Až v tu chvíli si to uvědomil. "Sakra," ulevil si a okamžitě stisk povolil. Taehyung hlavou okamžitě vystřelil nahoru se zuřivým kašlem a nutkáním nepozvracet se. Až slzičky mu tekly z očí, když konečně nabral vzduch. "Ty hajzle," prskl po něm potom naštvaně a už po něm napřahoval ruku, aby mu dal pohlavek, jenže to po něm Hoseok natahoval ruce a v další vteřině už ležel pod ním.

"Promiň," zašeptal a nosem se mu mazlivě otíral o tvář. Po orgasmu byl vždycky strašně přítulný. Nevinně na něj zamrkal a vtiskl mu jednu dětskou pusu na rty. Taehyung se sice tvářil pořád naštvaně, ale jeho hlas jej prozradil. "Hm... Ale... co já?"
 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Nana Nana | Web | 18. dubna 2016 v 23:26 | Reagovat

Môj zlatý TaeTae q-q to bolo tak krásne keď si sa dusil <3 verím však že ti to Hobi neskôr oplatil <3
Perfektné naozaj v tom pokračuj ide ti to!!!!

2 magical-miracles magical-miracles | Web | 18. října 2016 v 22:53 | Reagovat

Cuuuuute

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama